حرف ما

کالبدشکافی جنگ نرم اقتصادی

رمز موفقیت و تداوم نظام و مقابله با جنگ نرم تبعیت از ولایت فقیه، ایجاد وحدت و هم کلام شدن مسئولان،مدیران در سطوح مختلف و شناسایی افراد نفوذی، ویژه خواران و یقه سفیدان در بدنه دستگاه ها و پاکسازی آن ها از سازمان ها، ادارات، شرکت ها و همچنین نظارت دقیق در عملکرد مالی این گونه سازمان هاست.

اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات توسعه کشور

هر کسی که خود را دلسوز نظام می داند باید در امر اقتصاد مقاوتی مسئول دانسته و برای برطرف کردن دغدغه مقام معظم رهبری گام بردارد.

اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مردمی!

شرایط شعب ابوطالب و یا شرایط بحرانی مثل جنگ و تحریم نمونه‌هایی از شرایط سخت یک ملتن و قشنگ‌ترین تعبیر برای گذروندن چنین ایامی، تعبیر« اقتصاد مقاومتی» است که امام عزیزمان، امام خامنه‌ای خیلی جدی هم مطرح کردن و هم خواستار تحقق ان است.

آخرین اخبار