حرف ما

من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن!

همان شب در عالم رویا مولا علی بن ابیطالب علیه سلام به خواب ایشان آمده و فرمودند: اگر چه محاسبه در دست ماست اما اگر اجازه بدهی من بیت آخر شعرت را اصلاح کنم!

ذهن هایی که بخاطر بی حجابی کج می روند!

چه بسیار ذهن هایی که بخاطر دل تو بانو؛ کج می روند و دل تو سالهاست که دارد ویران میکند دلها و فکرها و زندگی ها را …

آخرین اخبار