حرف ما

زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت!

“زمین نخوردن” محصول سکون است نه مهارت!
قتی که راه نمی روی و نمی دوی، زمین هم نمی خوری و این”زمین نخوردن” محصول سکون است نه مهارت!

چادر مادر

به گزارش حرف ما وبلاگ “شلمچه” نوشت: گاهی اینجا چادر بوی خاک نمیدهد، گاهی اینجا چادر بوی دود میدهد.

مسئول گزینش و پذیرش زهراست

به گزارش حرف ما وبلاگ “دختر چادری” نوشت: گل من که رنگش نیلی نبود، جواب محبت که سیلی نبود.

فضای مه آلود انتخابات!

به گزارش حرف ما وبلاگ “بیرق ما چادر خاکی تو” نوشت: با خودم گفتم این دیگه خودشه، تصمیم خودم رو گرفتم، تا اینکه اسمش رو تو لیست اصلاح طلبان دیدم.

در حاشیه انتخابات؛

انتخابات الهی!

به گزارش حرف ما وبلاگ “ایران سبز” نوشت: یک عکس تاثیر گذار از انتخابات کشور!

وجودم مچـاله شد، کاری بکن ای شـــهید

به گزارش حرف ما وبلاگ تا آسمون راهی نیست نوشت: من اینجا، در قصه خیس این دنیا، وجودم مچاله شد کاری بکن ای شهید.

شهادت قسمت ما می شد ای کاش …

به گزارش حرف ما وبلاگ حرف دل نوشت: به هرکس قسمتی دادی خدایا، شهادت قسمت ما می شد ای کاش.

زیبـــــــــــــا باشید…

به گزارش حرف ما وبلاگ جملات زیبا نوشت: آدم ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند، بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.

اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر!

به گزارش حرف ما، وبلاگ چترباز نوشت: اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر، پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد.

اسکناس را دیده ای…؟

اسکناس را دیده ای؟ هر چه تکانش بدهی صدا نمیدهد… صداها برای پول خرد وسکه است… آدم ها هم همینند… دانه درشت هایش بیصدا اند… گمنام اند

آخرین اخبار